Persekutuan Sukacita adalah wadah persekutuan satu bulan, satu kali, bagi anggota jemaat GKKK Jayapura atau simpatisan, yang berusia 50 tahun ke atas. Persekutuan ini biasanya diadakan setiap minggu pertama (di awal bulan).